TOPlist

www.zatecvolipiraty.cz

ŽatecVolíPiráty

Pirátská strana

Žatec

Volby

Cool

Život

Styl

Kandidatka

Dobrovolnik

www.zatecvolipiraty.cz

ŽatecVolíPiráty

Pirátská strana

Žatec

Volby

Cool

Život

Styl

Kandidatka

Dobrovolnik

Přijďte volit: 10. a 11. října 2014

hlavní stránka program kandidátka výzva pro dobrovolníky přispění galerie akcí články kontakty
Přispění
Je na Vás, jak nás podpoříte. Chcete-li se zapojit jako dobrovolník, navštivte odkaz Výzva pro dobrovolníky . Chcete-li finančně přispět žateckému místnímu sdružení České pirátské strany, můžete tak učinit příkazem k platbě na transparentní účet Pirátů s patřičným variabilní symbolem.

číslo účtu: 2100048174/2010
Příspěvek na kampaň - variabilní symbol: 191002 (volební kampaň místního sdružení Žatec)
Dar místnímu sdružení - variabilní symbol: 111002 (dar místnímu sdružení Žatec na činnost)


Česká pirátská strana užívá ke svému hospodaření transparentní účet, na kterém je veřejnosti dostupný přehled všech příjmů a výdajů strany. S penězi hospodaříme podle přísných vnitřních regulí a využíváme je maximálně hospodárně. Stranické peníze jsou dlouhodobě rozpočtovány a valná většina peněz, které Pirátská strana dostala za úspěch ve volbách, je určena k veřejně prospěšné činnosti. To znamená, že Vaše peníze užíváme k pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, pro např. právní poradenství či k podpoře projektů, které mají široký dopad na občany. Veřejné peníze nevyvádíme do soukromých rukou, neplatíme statisíce za mediální kampaně, neutrácíme peníze za billboardy a propagandu laciných volebních slibů.
Ačkoliv jsme se díky prosazování ideje "dobrého hospodáře" naučili hospodařit s minimalizací nákladů a využíváním dobrovolnické činnosti, přesto však peníze na kampaň potřebujeme. Rozhodli jsme se však obrátit se přímo na občany a nechat je, ať sami projeví důvěru Pirátské straně tím, kolik peněz jí věnují na kampaň. Pořádání kulturních a společenských akcí, kterým se Piráti v Žatci dlouhodobě věnují, také spotřebuje značnou finanční částku.
Jakoukoliv částkou můžete podpořit dlouhodobou činnost místního sdružení nebo přispět přímo na kampaň, závisí-li Vám na úspěchu Pirátů v komunálních volbách.
Příspěvky vybrané na kampaň použijeme k zaplacení volebního webu, k tisku plakátů, k výrobě materiálů pro kontaktní kampaň a pro kulturní akce spojené s komunální kampaní.
Příspěvek místnímu sdružení na dlouhodobou činnost použijeme k financování kulturních a společenských událostí v Žatci, k podpoře dlouhodobého prosazování Pirátského programu, k zaplacení vzdělávacích materiálů, k financování provozu místního sdružení a organizaci osvětových kampaní. Dáváme však ve známost, že nikdo z funkcionářů místního sdružení nepobírá žádný plat ani finanční příspěvky. Veškerá práce v Pirátské straně je dobrovolná. Financování z volebního účtu slouží výhradně k platbám třetí straně.

S otázkami se prosím obracejte na tiskového mluvčího místního sdružení Radka Holodňáka na e-mailu radek.holodnak@pirati.cz či tel. čísle 721 285 481.

Náhodný kandidát